دسته ی آگاهی ها

تغییر نتایج

چرا نتایج زندگی ما تغییر نمیکند؟

/
خيلی اوقات اين سوال در ذهن بعضی از دوستان به وجود می آيد که چ…
آیا موفقیت سخت است یا آسان؟

آیا موفقیت سخت است یا آسان؟

/
  در این جهان چیزی به نام سخت یا آسان وجود ندارد ن…
ترس

ریشه ترس از اتفاق های آینده چیست؟ ویدیو

/
از زمان کودکی باوری در ذهن ما شکل گرفته که به ما میگوید یک …
هدف اصلی

هدف اصلی زندگی را به یاد بیاورید

/
      خیلی ها فکر میکنند که زندگی فقط ی…
مهمترین تصمیم

مهمترین تصمیم زندگی ات رابگیر

/
    تصمیم برای تغییر کردن و موفق شدن،این مه…
تصویر ذهنی

تصویر ذهنی خودت را تغییر بده

/
  ما در کودکی با مشاهده افراد بزرگ تر از خود مثل خا…
به خواسته ها هدایت میشویم

ما چگونه به خواسته ها هدایت میشویم؟

/
ما فکر میکنیم که رسیدن به خواسته ها و اهداف با توجه به شرایطی ک…
دوره راز ثروت

هر آنچه را که بدهی بدست میاوری | اصل بده،بستان

/
هر آنچه را که بدهی بدست میاوری این یک موضوع مهم برای یادگیری …
چگونه فرکانس ذهنی خود را تغییر دهیم؟

چگونه فرکانس ذهنی خود را تغییر دهیم؟

/
چگونه فرکانس ذهنی خود را تغییر دهیم؟ اگر به دنبال تغییر باشیم و نت…