دسته ی آگاهی ها

اهمیت دادن به نظر دیگران

چرا نباید به نظر دیگران اهمیت بدهیم؟

/
اهمیت دادن به نظر دیگران میتواند یکی از مخرب ترین کارهایی باشد که …
تضاد ها و چالش ها

چرا در زندگی با تضاد ها و چالش ها روبرو میشویم؟

/
تضاد ها راهی است که جهان هستی به ما میگوید که تو چه خواسته های…
فرکانس ذهنی

فرکانس ذهنی چیست؟

/
در این دنیا قانون فرکانس حاکم بر جهان است ما هر چیزی را که میبینیم …
چگونه خودمان را باور کنیم

چگونه خودمان را باور کنیم(اصل مهم برای موفقیت)

/
یکی از مهم ترین سد های ذهنی برای موفقیت در زندگی باور نداشتن به خودمان…
باورهای ذهنی گذشته

مراقب باورهای ذهنی خودمان باشیم

/
از کودکی تا به امروز با یادگرفتن مسائل مختلف ذهن ما پر شده از باورهای…
یادگیری

با تاثیر یادگیری در زندگی شگفت زده شوید

/
یادگیری یکی از مهمترین اصول موفقیت است و همیشه باید از آن استفا…
به خودمان باور داشته باشیم

برای موفقیت باید به خودمان باور داشته باشیم

/
به خودمان باور داشته باشیم به چه معناست؟ ما در زندگی همیشه با فراز و نشیب…