بایگانی برچسب برای: انگیزشی

قهرمان زندگی

ما قهرمان زندگی دیگران نیستیم

/
خیلی وقت ها ما فکر میکنیم که قهرمان زندگی دیگران هستیم و مقدر ش…
تمرکز

قدرت تمرکز و راه استفاده از آن در زندگی

/
ما انسان ها دارای قدرت های ذهنی زیادی هستیم و دستاوردهای زیادی در ز…

آیا فرصت ها برای همه به یک اندازه است؟

/
  خیلی ها فکر میکنند که فرصت ها فقط مختص بعضی از …
آیا موفقیت سخت است یا آسان؟

آیا موفقیت سخت است یا آسان؟

/
  در این جهان چیزی به نام سخت یا آسان وجود ندارد ن…
مهمترین تصمیم

مهمترین تصمیم زندگی ات رابگیر

/
    تصمیم برای تغییر کردن و موفق شدن،این مه…
فرکانس ذهنی

فرکانس ذهنی چیست؟

/
در این دنیا قانون فرکانس حاکم بر جهان است ما هر چیزی را که میبینیم …
چگونه خودمان را باور کنیم

چگونه خودمان را باور کنیم(اصل مهم برای موفقیت)

/
یکی از مهم ترین سد های ذهنی برای موفقیت در زندگی باور نداشتن به خودمان…
راهکار هایی برای موفقیت در زندگی

راهکار هایی برای موفقیت در زندگی

/
راه های داشتن یک زندگی موفق موفقیت چیست؟ چگونه به موفقیت برسیم…
تاثیر باورهای دیگران

باورهای دیگران چه تاثیری در زندگی ما دارند

/
تاثیر باورهای دیگران در زندگی ما میتواند حیاتی و یا ناچیز باشد و این ما هس…