بایگانی برچسب برای: تغییر فرکانس

تمرکز

قدرت تمرکز و راه استفاده از آن در زندگی

/
ما انسان ها دارای قدرت های ذهنی زیادی هستیم و دستاوردهای زیادی در ز…
چرا می ترسیم

چرا می ترسیم و راه مقابله با آن چیست؟

/
ترس یکی از آن عواملی است که باعث می شود ما در زندگی با مشکل ها…
تضاد ها و چالش ها

چرا در زندگی با تضاد ها و چالش ها روبرو میشویم؟

/
تضاد ها راهی است که جهان هستی به ما میگوید که تو چه خواسته های…
فرکانس ذهنی

فرکانس ذهنی چیست؟

/
در این دنیا قانون فرکانس حاکم بر جهان است ما هر چیزی را که میبینیم …
چگونه خودمان را باور کنیم

چگونه خودمان را باور کنیم(اصل مهم برای موفقیت)

/
یکی از مهم ترین سد های ذهنی برای موفقیت در زندگی باور نداشتن به خودمان…

فایل صوتی:هم فرکانس شدن با خواسته ها

/
هم فرکانس شدن با خواسته ها معجزه ای است که میتواند تمام اتفاق ه…
چگونه به آرامش برسی

فایل صوتی:چگونه با تغییر باورها به آرامش برسیم؟

/
آرامش مهم ترین حالت ذهنی است که ما باید در زندگی خودمان داشته…
توجه به نکات مثبت

فایل صوتی: توجه به نکات مثبت

/
ما هرروز با توجه به نکات مثبت یا با توجه به نکات منفی در حال د…
علت موفقیت چیست؟

علت موفقیت چیست؟

/
شاید خیلی ها به دنبال یک زندگی عالی و پر از ثروت و لحظات خوب با…