بایگانی برچسب برای: سیستمی بودن جهان هستی

قانون 5 و 95 درصد

قانون 5 و 95 درصد|چگونه هدایت می شویم؟

/
وقتی به زندگی خود نگاه می کنیم شاید هیچ راه منطقی برای تغییر نم…
جهان هستی یک سیستم است

جهان هستی یک سیستم است

/
جهانی که ما در آن زندگی می کنیم یک سیستم دقیق و مشخص است و ه…